05351/5566-0
  • Deutsch
  • English

USŁUGI

Jako neutralny przewoźnik celny, bez własnej działalności transportowej, koncentrujemy się na następujących usługach w zakresie ceł i opodatkowania międzynarodowego ruchu towarowego:

Od 1947 r. Neutralny agent celny

Zgłaszanie towarów do procedury tranzytu T1/T2, wraz z udzielaniem zabezpieczenia celnego

w elektronicznym systemie NCTS, we wszystkich niemieckich, polskich, łotewskich, litewskich, holenderskich i belgijskich urzędach celnych oraz w większości urzędów w Austrii, na Węgrzech i we Włoszech.

Zgłaszanie towarów do procedury tranzytu T1/T2 dla napojów alkoholowych, wódek i likierów (towarów o podwyższonym stopniu ryzyka wystąpienia nadużyć z wykazu 44c) wraz z udzielaniem zabezpieczenia celnego, w elektronicznym systemie NCTS, we wszystkich niemieckich, polskich, łotewskich i litewskich urzędach celnych.

Wydawanie nowych dokumentów przewozowych w przypadku trzech lub więcej kontrahentów.

W przypadku transportu towaru bezpośrednio od dostawcy do odbiorcy wystawiamy neutralne dokumenty przewozowe na granicy unijnej względnie w jednym z naszych oddziałów, tak aby odbiorca otrzymał wyłącznie Państwa dokumenty.

Jako upoważniony przedstawiciel fiskalny

możemy być w Niemczech przedstawicielem przy dokonywaniu odpraw importowych w procedurze dopuszczenia do obrotu dla przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie Unii Europejskiej a nie posiadajacych własnego niemieckiego numeru podatkowego. W przypadku importu towarow z krajów trzecich z jednoczesnym wywozem do innego kraju unijnego istnieje możliwość, po spełnieniu określonych warunków, odstąpienia od płatności podatku importowego w Niemczech. Także w Austrii, Belgii i Holandii możemy występować jako przedstawiciel fiskalny.

Nasze usługi w skrócie

Poniżej mogą Państwo uzyskać więcej informacji na temat szerokiej gamy naszych usług. Chętnie pomożemy w zakresie Państwa działalności w międzynarodowym obrocie towarowym!

=

Doradztwo i usługi

w zakresie wszelkich zagadnień związanych z odprawami celnymi oraz podatkowymi w procedurze dopuszczenia do obrotu.

=

Dokonywanie odpraw importowych

w procedurze dopuszczenia do obrotu w formie elektronicznej w systemie ATLAS we wszystkich niemieckich urzędach celnych, także w portach i na lotniskach oraz w większości urzędów celnych Austrii, Polski, Belgii, Holandii, Węgier, Włoch i Szwajcarii.

=

Posiadając status zaufanego importera/eksportera

jesteśmy uprawnieni do zgłaszania towarów do procedury tranzytu T1/T2, bez obowiązku dostarczenia przewożonych towarów do urzędu celnego wyprowadzenia lub przeznaczenia.

=

Zgłoszenia celne do procedury wywozu

w elektronicznym systemie AES we wszystkich niemieckich, polskich, austriackich, holenderskich i belgijskich urzędach celnych oraz w większości urzędów w Łotwie, na Węgrzech, we Włoszech, w Danii i Szwajcarii. W Polsce także łącznie z rejestracją w systemie PDR!

=

Wypełnianie karnetów TIR oraz składanie elektronicznych deklaracji TIR w systemie NCTS

we własnych biurach celnych i granicznych oraz w gęstej sieci neutralnych agencji celnych.

=

Elektroniczne zgłoszenia odpraw celnych – EPI

Oferujemy dokonywanie elektronicznych zgłoszeń celnych przed zgłoszeniem się Państwa transportów do odprawy do wszystkich granicznych urzędów celnych w Białorusi.

=

Wydawanie nowych dokumentów przewozowych w przypadku trzech lub więcej kontrahentów.

W przypadku transportu towaru bezpośrednio od dostawcy do odbiorcy wystawiamy neutralne dokumenty przewozowe na granicy unijnej względnie w jednym z naszych oddziałów, tak aby odbiorca otrzymał wyłącznie Państwa dokumenty.

 

=

Logistyka kontenerowa

Załatwiamy wszelkie formalności od momentu przybycia kontenera do portu, aż do jego dostarczenia do miejsca przeznaczenia. Również w zakresie odpraw eksportowych jesteśmy dla naszych kontrahentów doświadczonym i kompetentnym partnerem. Oferujemy m. in. obsługę portową w zakresie zwalniania kontenerów wraz z dostarczeniem konosamentu morskiego B/L, opłaceniem kosztów THC, organizacją transportu z portu do klienta jak również od klienta do portu, zmiana depozytariusza oraz zgłoszenia eksportowe B-/Z-Number dla przesyłek eksportowych w porcie Hamburg lub BHT-Number w portach Bremen i Bremerhaven.

 

=

Wystawianie elektronicznych dokumentów administracyjnych (e-VD)

w procedurze EMCS – System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych – do przewozu towarów pomiędzy krajami wspólnotowymi z odroczeniem należności celnych.

=

Wypłaty gotówkowe dla kierowców

na terenie Niemiec, w Polsce i Austrii.

=

Wystawianie

świadectw pochodzenia EUR.1 i A.TR, dokumentów tranzytowych T2L i T2LF, kart kontrolnych T5, składanie wniosków o wydanie wszelkiego rodzaju licencji i zezwoleń, a także dokumentów nadzoru celnego.

=

Składamy również deklaracje do systemu statystyki INTRASTAT i podsumowanie zbiorowe ZM,

obowiązującego w handlu towarami pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

=

Otwarty skład celny wraz z możliwością przeładunku towarów w Helmstedt

znajduje się w odległości ok. 200 m od autostrady A2. Dysponujemy powierzchniami magazynowymi (plac magazynowy o powierzchni 10.000m² oraz hale magazynowe o powierzchni ok. 2.000m², częściowo ogrzewane) wraz z urządzeniami przeładunkowymi.

LOKALIZACJE W NIEMCZECH I INNYCH KRAJACH

Sieć naszych placówek znajduje się na ważniejszych przejściach granicznych do Europy Wschodniej oraz z Europy Wschodniej, jak również przy licznych dogodnie położonych dla transportu wewnętrznych urzędach celnych. Nasi pracownicy porozumiewają się w dziesięciu językach. Oddziały nasze pracują w wydłużonych godzinach pracy, przeważnie w systemie dziennych i nocnych zmian (non-stop). Świadczymy również pełny zakres usług agencji celnej niemalże w całej Europie, między innymi w Polsce, Austrii, Szwajcarii, Litwie, Łotwie, Holandii, Belgii, Węgrzech, Włoszech i na Danii.

 

Skontaktuj się z nami

Wspieramy Cię w międzynarodowym handlu towarami!

Fax: 05351 5566 77
Telefon: 05351 5566 0

 

Zostaw nam wiadomość

Einverständniserklärung

Detaillierte Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.